PARTNERZY

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

 FOTOKRONIKA

Nasze cele są ci bliskie i chcesz do nas dołączyć,

wypełnij deklarację dostępną  TUTAJ

DOŁĄCZ DO NAS!

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA!

Pdoba ci się to co robimy?

Wesprzyj nasze działania dowolną darowizną.

numer konta: 16 1600 1462 1737 1205 2000 0001

TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH "ALAMO" 2022 - 2024. 

TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNYCH "ALAMO" widnieje w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Urzędu m. st Warszawy pod nr 1045.

Nasza misja to obecność kultury, zwłaszcza wartościowej kultury muzycznej i jej twórców w codziennym życiu każdego człowieka oraz wspieranie naszych partnerów w obszarach kultury muzycznej, kultury i historii amerykańskiej, polskiego historycznego dziedzictwa kulturowego i powiązanej z nimi rekreacyjno-kulturowej turystyki i edukacji.

Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalnosć nieodpłatną pożytku publicznego ukierunkowaną na wsparcie konkretnych podmiotów partnerskich oraz na realizację projektów kulturalnych własnych lub wspólnych z innymi organizacjami, w tym akcji pomocy charytatywnej.

Strategia rozwoju stowarzyszenia:

(aktualizacja wrzesień 2023)

1. Podmioty partnerskie - wsparcie celowane:

1.1 wspieranie podmiotów partnerskich na gruncie organizacyjnym, administracyjnym, merytorycznym, logistycznym i lingwistycznym, wolontariat

1.2 pozyskiwanie wsparcia finansowego i zasobów celem rozwoju wydarzeń stałych i kreacji nowych inicjatyw dla podmiotów partnerskich i ich realizacja, w tym w szczególności:

 • realizacja działań i wydarzeń objętych kampanią "HISTORIA PARĄ NAPISANA" na rzecz zabytkowej Parowozowni Wolsztyn

 • realizacja działań, kreacja i oganizacja wydarzeń towarzyszących, wsparcie fundrisingowe i organizacyjne dla Festiwalu "CZYSTE COUNTRY"

 • utrzymanie cyklu i rozwój sieciowego produktu turystycznego p/n "COUNTRY POD PARĄ"

1.3 pozyskiwanie i rozbudowa infrastruktury stowarzyszenia celem stałego poszerzania zakresu wsparcia celowanego

1.4 pozyskiwanie nowych podmiotów partnerskich

2. Realizacja projektów kulturalnych

2.1 bieżąca produkcja wydarzeń muzycznych w oparciu o roczne harmonogramy w strukturze wewnętrznej komórki CMC Alamo

2.2 rozbudowa własnej infrastruktury estradowej celem rozwinięcia zakresu ilosciowego i programowego p. 2.1

2.3 poszerzanie współpracy z Fundacją Country & Folk, Stowarzyszeniem Muzyczno-Literackim BALLADA oraz innymi NGO, w zakresie współorganizacji i wsparcia wydarzeń kulturalnych, w tym w szczególności:

 • utrzymanie i rozwój programowy i organizacyjny wydarzenia BRATIAN COUNTRY FEST

 • stałe i regularne wsparcie artystyczne i merytoryczne dla Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA

 • organizacja wspólnej ogólnopolskiej cyklicznej imprezy promującej najważniejsze festiwale i wydarzenia z gatunków folk, country, piosenka autorska

2.4 współpraca z niezależnym portalem countrymusic.pl, w tym:

 • coroczna produkcja zbiorowego koncertu charytatywnego z okazji Polskiego Dnia Muzyki Country

 • pozyskiwanie środków, lokalizacji i zasobów celem poszerzania ilości wydarzeń organizownych przez countrymusic.pl

2.5 utrzymanie poziomu współpracy z partnerami i nawiązanie współpracy z kolejnymi instytucjami

3. Rozwój organizacyjny

3.1 promocja członkostwa w stowarzyszeniu i pozyskiwanie nowych członków posiadających wiedzę, doświadczenie i kompetencje w zakresach objętych działalnością stowarzyszenia

3.2 rozwój kompetencji: uczestnictwo w szkoleniach, webinarach, targach i seminariach

3.3 zrównoważona rozbudowa infrastruktury biurowej - systematyczne, rozłożone w czasie pozyskiwanie niezbędnych zasobów wyposażenia

3.4 pozyskanie środków i zasobów dla rozbudowy narzędzi i metod promocji działalności stowarzyszenia

3.5 przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe w perspektywie dwóch lat

Cele działalności:

Głównymi celami działalności stowarzyszenia są: 

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji dorobku kulturalnego polskich twórców, w szczególności w obszarze muzyki, tańca, piosenki autorskiej

 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób starszych, w tym aktywizacji społeczno-kulturalnej seniorów

 • podejmowanie działań służących upowszechnianiu kultury wysokiej na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie, udzielanie wsparcia organizacyjnego lub finansowanie w całości lub w części festiwali, festynów, koncertów, spektakli, widowisk, spotkań autorskich, warsztatów tanecznych

 • inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych

 • finansowanie lub udzielanie wsparcia organizacyjnego dla projektów służących upowszechnianiu kultury i dorobku polskich artystów, dóbr kultury i zabytków

 • organizowanie i finansowanie środowiskowych i lokalnych imprez  rekreacyjno - kulturalnych

 

Szczegółowe cele i działania stowarzyszenia określa REGULAMIN T.I.K. "ALAMO"

Historia i teraźniejszość:

Jak to się zaczeło? Połączyła nas pasja do muzyki i tańca, potrzeba wspólnego działania i pokonywania wyzwań i wiara w to, że kultura łączy pokolenia, łagodzi obyczaje i wskazuje drogę do prawdziwych wartości, a jej wspólne przeżywanie daje poczucie przynależności do jednej, wielopokoleniowej rodziny.

Pierwsze zorganizowane przez nas wydarzenia, jeszcze w całkowicie nieformalnej, klubowej strukturze, to "Zaduszki Country & Folk" w 2017 roku z udziałem kilkunastu wykonawców piosenki autorskiej oraz "Bal Północ-Południe" kilka miesięcy później, integrujący miłośników country & folk   z całej Polski i lokalną społeczność warszawskiego Bródna, które to wydarzenie przez lata stało się już popularną tradycją kontynuowaną przez nasz wewnętrzny klub CMC ALAMO.

Od tamtej pory zorganizowaliśmy kilkadziesiąt różnych wydarzeń: koncertów, wieczorów autorskich, imprez tanecznych, warsztatów. Nasze projekty realizujemy sami w oparciu o własny wkład pracy, składki członkowskie i darowizny oraz we współpracy z naszymi partnerami.

Poza samodzielną aktywnością, jesteśmy wolontariacką grupą wsparcia i współpracownikami między innymi dla:

 • Instytucji Kultury Województwa Wielkopolskiego PAROWOZOWNIA WOLSZTYN

 • Międzynarodowego Festiwalu "CZYSTE COUNTRY" w Wolsztynie

 • Fundacji Country & Folk

 • Festiwalu Piknik Country & Folk w Mrągowie

 • Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

 • Stowarzyszenia "Klub Polskiego Trakera"

 • Dziennego Domu Senior+ w Woli Karczewskiej

 

Organizowane przez nas wydarzenia kulturalne odbywają się na gruncie wielozakresowej współpracy, także lokalowo - infrastrukturalnej z instytucjami kulturalno-edukacyjnymi i klubami muzycznymi, w tym między innymi:

 • Ośrodek Kultury Ochoty OKO w Warszawie

 • Wolsztyński Dom Kultury

 • Centrum Edukacji ART-MEGA w Wolsztynie

 • Muzyczna Tawerna "Gniazdo Piratów" w Warszawie

 • Tawerna "Camelot" w Warszawie

 • Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto z/s w Mszanowie

 

Jeśli masz pomysł na fajne wydarzenie, potrzebujesz wsparcia organizacyjnego i oprawy artystycznej, to skontaktuj się z nami. Z radością pomożemy Ci to zrealizować, bo po to własnie jesteśmy!